Welkom op de pagina van groep 2-3
"We maken er een beestachtig leuk schooljaar van"

  Juf Ilse
Groepsleerkracht
aanwezig op:

maandag t/m woensdag
 Juf Lilian
Groepsleerkracht
aanwezig op:
donderdag en vrijdag
 
 gymlessen dinsdagochtend
 biebouder Jolanda (moeder Renske)

Als u de PowerPoint van onze informatieavond nog even wilt doorkijken, klikt u hier.

BOUW, tutorlezen! 

Bouw! is een uniek computergestuurd interventieprogramma. Dit programma draagt bij aan het voorkomen van eventuele leesproblemen bij risicokinderen uit de groepen 2, 3 en 4. Het is een preventieve aanpak (vooraf) om leesachterstand en dyslexie effectief terug te dringen. Wij zetten dit programma in voor kinderen die intensieve begeleiding bij het leesproces nodig hebben, naast onze methodes voor aanvankelijk lezen (Lijn 3) en voortgezet technisch lezen (Lekker lezen). De leerling is met het computerprogramma aan het leren, terwijl de tutor (dit kunnen zijn: ouders, grootouders, leerlingen uit groep 7-8) aanstuurt. De leerling oefent in totaal 4 keer per week, waarvan 2 keer thuis en 2 keer op school. 

terug


Thema's
Vanaf januari 2020 is de groepssamenstelling veranderd. Groep 3 is groep 2-3 geworden. We verwelkomden 6 kinderen uit groep 2 van groep 1-2. De kinderen volgen zo veel mogelijk hetzelfde programma en dezelfde activiteiten als de kinderen van groep 2 uit groep 1-2. De thema's zullen elkaar in groep 2-3 wat overlappen. Zo maken we gebruik van diverse woordenschat oefeningen uit lijn 3 maar ook uit de methode Kleuterplein. De thema activiteiten uit Lijn3 en uit Kleuterplein zullen de leidraad vormen van het aanbod.
Thema zomer/vakantie

In deze brief vindt u informatie over het thema, vakantie. Ouderbrief
Deze periode herhalen we de reeds aangeboden letters.

Thema schrijvers: Ingrid en Dieter Schubert week 24 en 25

Tijdens deze 2 weken zullen wij 2 boeken centraal stellen die geschreven zijn door Ingrid en Dieter Schubert. Ook komen we meer te weten over Ingrid en Dieter Schubert en boeken die zij hebben geschreven.

In week 24 is dat het boek 'Dat komt er nou van...'. Dit boek staat in het teken van zorgen voor een ander, een ander iets leren en opgroeien. We zullen deze week de letter eu centraal stellen.


In week 25 staat het boek 'Woeste Willem' centraal. Willem is een humeurige en mopperende zeerover, maar met het jongetje Frank sluit hij vriendschap en aan hem vertelt hij al zijn avonturen. We zullen deze week de letter ou centraal stellen.


Thema winkel week 14-15-16-17In deze brief vindt u informatie over het thema, de winkel. Ouderbrief
De letters die wij deze periode aanbieden zijn ij, z en o, daarnaast herhalen we de reeds aangeboden letters.

Thema lente week 10-11-12-13

In deze brief vindt u informatie over het thema lente. Ouderbrief
De letters die wij deze periode aanbieden zijn: w, ee, z en l, daarnaast herhalen we de reeds aangeboden letters
Thema machines week 6-7-8

In deze brief vindt u informatie over het thema machines. Ouderbrief
De letters die wij deze periode aanbieden zijn: r en u, daarnaast herhalen we de reeds aangeboden letters
Thema Winter week 2-3-4-5

In deze brief vindt u informatie over het thema winter. Ouderbrief
De letters die wij deze periode aanbieden zijn: v-oo-j-m

Thema 12: Overal water 

Ouderbrief thema 12: Overal water

Woordrijen thema 12 om samen VOOR-KOOR-DOOR te lezen (uitgelegd tijdens informatie avond, tevens te vinden onder het kopje lezen in groep 3.

Thema 11: Een hut bouwen 

Ouderbrief thema 11: Een hut bouwen 

Woordrijen thema 11 om samen VOOR-KOOR-DOOR te lezen (uitgelegd tijdens informatie avond, tevens te vinden onder het kopje lezen in groep 3.

Thema 10: Dieren


Ouderbrief thema 10: Dieren

De meeste letters en klanken zijn aangeleerd. We lezen steeds moeilijker woorden. We hebben het al gehad over samengestelde woorden, -ng en -nk woorden en nog veel meer. Onder het NIEUWE kopje spelling leest u meer over de diverse aangeleerde spellingcategorieën.

Woordrijen thema 10 om samen VOOR-KOOR-DOOR te lezen (uitgelegd tijdens informatie avond, tevens te vinden onder het kopje lezen in groep 3.

Thema 9: Kunst


Ouderbrief thema 9 Kunst
De meeste letters en klanken zijn aangeleerd. We lezen steeds moeilijker woorden. We hebben het al gehad over samengestelde woorden, -ng en -nk woorden en nog veel meer. Onder het NIEUWE kopje spelling leest u meer over de diverse aangeleerde spellingcategorieën.

Woordrijen thema 9 om samen VOOR-KOOR-DOOR te lezen (uitgelegd tijdens informatie avond, tevens te vinden onder het kopje lezen in groep 3.

Thema 8: De Schat

Ouderbrief thema 8: De Schat 
De meeste letters en klanken zijn aangeleerd. We lezen steeds moeilijker woorden. We hebben het al gehad over samengestelde woorden, -ng en -nk woorden en nog veel meer. Onder het NIEUWE kopje spelling leest u meer over de diverse aangeleerde spellingcategorieën.

Woordrijen thema 8: De Schat om samen VOOR-KOOR-DOOR te lezen (uitgelegd tijdens informatie avond, tevens te vinden onder het kopje lezen in groep 3.

terug


Thema 7: Zon, maan en sterren

Ouderbrief thema 7: Zon, maan en sterren

De meeste letters zijn nu aangeleerd. 

Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijenthema 7: Zon, maan en sterren

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 7

terug


Thema 6: Het is feest! / winter

Ouderbrief thema 6: Het is feest!
Hier leest u welke letters uw kind in dit thema leert:
Klankenbord thema 6: Het is feest!
Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijen thema 6: Het is feest!

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 6

terug

Thema 5 Mijn lijf

Ouderbrief bij thema 5: Mijn lijf 

Hier leest u welke letters uw kind in dit thema leert:
Klankenbord thema 5: Mijn lijf
Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijen thema 5: Mijn lijf

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 5

terug

Thema 4 Op Wielen

Ouderbrief bij thema 4: Op wielen 

Hier leest u welke letters uw kind in dit thema leert:
Klankenbord thema 4: Op wielen 
Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijen thema 4: Op wielen

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 4

terug

Thema 3 Smakelijk eten!

Ouderbrief bij thema 3: Smakelijk eten!

Hier leest u welke letters uw kind in dit thema leert:
Klankenbord thema 3: Smakelijk eten!
Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijen thema 3: Smakelijk eten!

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 3
Daarnaast hebben we gedurende deze periode ook de cijfers aangeleerd
Schrijf cijfers 1 t/m 0

terug

Thema 2: de boom

Ouderbrief bij thema 2: De boom

Hier leest u welke letters uw kind in dit thema leert:
Klankenbord thema 2: De boom
Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijen thema 2: De boom

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 2

terug

Thema 1: De nieuwe groep

Ouderbrief bij thema 1: De nieuwe groep
Hier leest u welke letters uw kind in dit thema leert:
Klankenbord thema 1: De nieuwe groep
Hier leest u welke woordrijen uw kind in dit thema oefent. Ook kunt u deze thuis met ze oefenen:
Woordrijen thema 1: De nieuwe groep

De schrijfletters die de kinderen leren gedurende dit thema:
Schrijfletters thema 1

terug
 


Lezen in groep 3 

Uw kind leert in groep 3 lezen. Veel oefenen is daarbij van belang. Dat doen we natuurlijk op school.
Toch is het zinvol om nog vaker een-op-een te oefenen met uw kind. Wij noemen dit veel leeskilometers maken.
Wij vragen daarom uw hulp. Net als bij het aanleren van bijvoorbeeld fietsen, zal het ene kind vaker en langer moeten oefenen dan het andere kind.

 
Hieronder kunt u informatie vinden hoe u het beste uw kind thuis kunt helpen met lezen. Daarnaast is er per thema een printblad waarop de letters staan die uw zoon/ dochter in groep 3 leert (het klankenbord) en woordrijtjes die wij in groep 3 aanbieden.
Deze zijn zeer belangrijk voor het leesproces. U kunt deze per thema downloaden. 
Ter aanvulling willen wij benadrukken dat het voor-koor-door lezen een effectief systeem is om het lezen te automatiseren.
VOOR: u leest de tekst/rijtjes voor. Uw kind heeft de woordjes al een keer gehoord en in het hoofd meegelezen met u
KOOR: u leest samen met uw kind hardop de tekst/rijtjes. Uw kind heeft het nu voor een tweede keer gehoord en kan het in een door u aangegeven tempo (redelijk) meelezen.
DOOR: Uw kind leest het na het voorgaande al wat vloeiender en vlotter.
HERHAAL: Herhaal geregeld de bladzijde die u al gelezen heeft.

Heel veel leesplezier!

Lijn 3 - thuis oefenen met lezen
Lijn 3 - thuis oefenen met rijtjes lezen
Lijn 3 - letterflitskaartjes (printversie)
Klankbord en woordrijen van alle thema's van groep 3
Thema 1 - ouderbrief                                Thema 2 - ouderbrief                                         Thema 3 - ouderbrief
Thema 1 - klankenbord                             Thema 2- klankenbord                                      Thema 3 - klankenbord
Thema 1 - woordrijtjes                              Thema 2- woordrijtjes                                        Thema 3 - woordrijtjes

Thema
4 - ouderbrief                                 Thema 5 - ouderbrief                                         Thema 6 - ouderbrief
Thema 4 - klankenbord                              Thema 5 - klankenbord                                     Thema 6 - klankenbord

Thema 4 - woordrijtjes                                Thema 5 - woordrijtjes                                      Thema 6 - woordrijtje

Thema
7- ouderbrief                                   Thema 8 - ouderbrief                                        Thema 9 - ouderbrief
Thema 7- rijtjesboek                                   Thema 8 - rijtjesboek                                        Thema 9 - rijtjesboek
terug
Spelling
Vanaf thema 1 tot en met thema 6 leren we met name het schrijven van klankzuivere woorden. In het volgende schema ziet u de denkstappen die wij in de klas gebruiken
Lijn 3 Denkstappen spellen 1

Vanaf thema 7 wordt het wat lastiger, omdat er al wat nieuwe regels bijkomen. Dit vraagt om andere vaardigheden bij kinderen. Zij gaan het nieuwe schema volgen om er achter te komen of er bijzonderheden zijn met een woord.
Lijn 3 Denkstappen spellen 2

In het volgende document leest u welke spellingcategorieën er per thema aan bod komen. Bij het kopje thema's groep 3 leest u met welk thema wij op dit moment in de klas werken.
Lijn 3 Doelenposters Spelling

Filmpjes:
Hond-regel wolk/berg-regel / bank-regel / tong-regel / aai-ooi-oei regel
Schrijven
In groep 2 bieden we wekelijks diverse fijn motorische oefeningen aan. Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met een pincet en kraaltjes. Ook zullen er zo nu en dan oefeningen op papier gedaan worden die bij het thema passen.

In groep 3 leren we naast het schrijven van blokletters en cijfers, ook het schrijven van de schrijfletters. Klik op de volgende link voor de schrijfletterkaart.
schrijfletterkaart

Onder het kopje thema zullen wij per thema aangeven welke schrijfletters de kinderen leren. Er zijn daar ook tevens oefenbladen voor thuis te vinden.
terug
 
Rekenen in groep 2 en 3

Op onze school werken we met de methode Wizwijs. Dit is een praktische, uitdagende én veilige rekenmethode waarmee kinderen goed leren rekenen. De methode combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. En dat alles op speelse wijze, mede dankzij de fictieve rekenmaatjes Wisse en Roefie Rups. 

Wat komt er aan bod in groep 3
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6

Voor de betere en snellere rekenaars hebben wij rekenpanda en/of rekentijger. Deze boekjes dagen hen uit met creatieve rekenuitdagingen en echte breinkrakers. De kleurrijke boekjes bieden stof die niet vooruit loopt op het leerstofaanbod in de methoden, maar oefent andere denkmethoden.

terug
 
Leuke links:

rekenen groep 3:
rekenen: getallen splitsen http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/splitsen/
rekenen: diverse spelletjes automatiseren t/m 20: http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tot-20/
rekenen: ballonnensommen:http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
rekenen: diverse goede oefeningen, waaronder bussommen: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3
https://tuxmath.nl.softonic.com/
https://mm.breuking.nl/index-nl.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.andela.appplusminmath&hl=nl

Leerspellen: https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/

en natuurlijk voor alle kinderen muiswerk:
https://server28b.muiswerken.nl/login/index/urlHash/00000000007b22737769746368223a226f6e6c696e652e6d7569737765726b656e2e6e6c222c227363686f6f6c223a226a6f7269736865756d656e222c2276697375616c223a22227d 
(gebruikersnaam is hiervoor nodig, wachtwoord niets invullen)